Előadás(ok)
Ingyenes, regisztrációhoz
kötött
Helyszín és időpont:
Francia Intézet, Budapest
2023. 04. 26., 16:30
Des châteaux en l'air: Danubia - fotó: Raoul Gilibert
Des châteaux en l'air: Danubia - fotó: Raoul Gilibert
Szakmai program

A vizek tükre – workshop

Előadás(ok)
Ingyenes, regisztrációhoz
kötött
Helyszín és időpont:
Francia Intézet, Budapest
2023. 04. 26., 16:30
Szinopszis

Des châteaux en l'air: Danubia - A vizek tükre, egy költői utazás

Gaël Chaillat (rendező), Ramona Poenaru (képzőművész) és Dora (15) & Amos (11), az utazáson részt vevő gyerekeikkel közösen.

2021 májusától augusztusáig Ramona Poenaru és Gaël Chaillat az Amorados nevű hajóval elindultak, hogy felfedezzék a Dunát, azt a folyót, amely Németországból indulva átszeli Európát, hogy 2888 km után a Fekete-tengerbe ömöljön.

Az utazás négy hónapja alatt a fényre, a színekre, a hangokra, az immateriális érzékelésekre és az érzelmekre összpontosítottak. Megfigyelték az élő szervezetek, a geológiai erők, az éghajlati elemek és az idő múlása közötti kapcsolatokat. Párbeszédet folytattak a folyó lakóival: történészekkel, geográfusokkal, természettudósokkal, építészekkel, művészekkel, hajósokkal, halászokkal, munkásokkal. Összegyűjtötték a Dunának, ennek a különleges országnak a "történeteit".

Az utazás elmesélése, valamint a kalandjaikról készült fotók és filmrészletek bemutatása után Ramona, Gaël és gyerekeik szenzitív térképek rajzolására bíztatnak. Kísérletezni fogtok azzal, hogyan lehet a környezetetek érzékelését, különösen a Duna körül, érzelmeitek és képzeletetek segítségével rajzba átültetni.

A hagyományos térképészetnek fizikai és hierarchikus jelrendszerre van szüksége: közigazgatási területekre, városokra, épületekre, utakra, vízrajzokra, szabványosított toponímiára, amelyek egyfajta teljességre törekszenek, de csak a fizikai valóság modelljét alkotják. Az úgynevezett szenzitív térképészetben az szükséges, hogy a térbeli tájékozódási pontok jelentősek legyenek egy egyén vagy egy csoport számára, hogy megtapasztalják és érzékeljék, átlépjék, lakják, lakják..... Az érzésekre alapozó térképek egy olyan területiséget és egy olyan érzékelt és megélt teret képviselnek, amely a szereplők, személyiségük és történelmük szerint határolódik el.

8 éves kortól – szülőkkel

Franciául, konszekutív tolmácsolással magyar nyelvre

A workshopon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Regisztráció az alábbi linken.