Előadás(ok)
Helyszín és időpont:
Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest
2023. 05. 02., 08:00
2023. 05. 07., 22:00
Alessandro Serra credit Fiorenzo Niccoli
Alessandro Serra (credit) Fiorenzo Niccoli
Szakmai program

Kecskeének

Előadás(ok)
Helyszín és időpont:
Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest
2023. 05. 02., 08:00
2023. 05. 07., 22:00
Szinopszis

Ha nem Dionüszosz tiszteletére vonulnának fel gyalázatos fallikus himnuszt énekelve, akkor igen szégyenletes dolgot művelnének.

Hérakleitosz A tánc és a táncosok neve is khorósz, és ahol előadják: üres kör az agóra közepén.

Orkhésztra: tánctér a rituális, nem narratív tánchoz.

Egy-egy mítoszbeli jelenetet énekelnek és táncolnak el, de nem meseszerűen felidézve, hanem valóban megélve, és ennek ősereje mámorító hatással jár a körbe gyűlt szemlélőkre. A színész későbbi ötlet eredménye, Theszpisz találta ki, hogy pihentető szüneteket biztosítson a kar számára.  A tragikhósz kecskeének, vagy kecskének énekelt dal, nem tudni. Minden Dionüszoszért van. Minden Dionüszoszról szól! De mi maradt ebből? Először az ünnepet felejtettük el, azután az ünneplés módját. Maradtak a csodálatos szépségű irodalmi művek, és mindenekelőtt a színházi eszköztár.A szakrális művészet szabályai szerint működő tragédia lényege talán nem is a vallási témában, hanem a formák térbeli elrendezésében ragadható meg. Ennélfogva, mi a tragédia karának elrendezésére összpontosítunk. Nem a szöveget próbáljuk elemezni, hanem a kar alakzatát és eredetét: az éneket, a táncot, a teret, az időt.Elég összhangban beszélni és szinkronban mozogni?A gyakorlat az ellenkezőjét bizonyítja: minél egyszerűbb a mozdulat és a hang, annál tisztábban látszik a bennünket a többiektől elválasztó szakadék. Mintha a mozdulatok megsokszorozódnának és a levegő megtelne szavakkal, hogy ez elfedje a mindannyiunkban rezgő ritmikus erőhöz kapcsolódás nehézségét.

Bármilyen fennkölt a koreográfia és a többszólamúság, csupán a kollektív hang, légzés, mozgás leromlott változata.

A kar egyetlen hang, egyes szám első személyben.

Kollektívává nőtt karakter.

Világlélegzésben megnyilvánuló erő.

Senki és mindenki belső energiája.

A kar működését tanulmányozni annyi, mint az emberi lélek mélységeit fürkészni, helyreállítani a színház szent eredetét: a közösségi rítust.

A kar arra tanít, hogy felismerjük magunkat a másikban, és főképp arra, hogy tudjunk egyedül lenni a színpadon.

Egyedül.

A saját titkos sebünkkel.

De úgy egyedül, mint aki "te", és soha nem "én". 

Minden színész hozzon saját felszerelést, az alábbiak szerint: 

ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ 

 1. Kényelmes sportruházat a képzéshez 
 2. Jegyzetfüzet 
 3. Hosszú, széles fekete szoknya 
 4. Fekete temetési ruha cipővel és kiegészítőkkel 

MŰHELY 

A képzés 
 • Bemelegítés és felkészülés a munkára 
 • A medence és a gerincoszlop kapcsolata: az energia kezelése és irányítása 
 • Komponálási gyakorlatok 
A tánc 
 • A tragédia tánclépései | Tragikhé orkhészisz
 • Mozgásminőség | Emmeleia és kordakhe tánc 
Az ének 
 • Bemelegítés és beéneklés 
 • Egyszólamúság (monódia) és többszólamúság 

 A színészi játék 

 • Nem hősöket játszunk 
 • Színészi játék és éneklés 
A tér 
 • Kör, háromszög, téglalap 
 • Sztázis, metasztázis 
Komponálás 
 • Temetési pantomim 
 • A tánclépések partitúrájának megkomponálása és felépítése 
 Dramaturgia 
 • A dramaturgia elemei 
 • Egy tragédia felolvasása 
 • A kép dramaturgiája: a jelenet megkomponálása és felépítése

A május 2-7. között megtartott műhely résztvevői az SZFE hallgatóinak 20 fős csoportja