Előadás(ok)
Ingyenes, regisztrációhoz
kötött
Helyszín és időpont:
Nemzeti Színház, Budapest
2023. 04. 29., 14:00
Fesztivál:
9. MITEM
Credit Eöri Szabó Zsolt
Szakmai program

Színházszociológia workshop

Előadás(ok)
Ingyenes, regisztrációhoz
kötött
Helyszín és időpont:
Nemzeti Színház, Budapest
2023. 04. 29., 14:00
Fesztivál:
9. MITEM
Szinopszis

Kevés színházszociológiai kutatás zajlott Magyarországon. A korábbi nemzetközi STEP (Project on European Theatre Systems) kutatások által kifejlesztett alapkérdőív (és annak változatai) nem elsősorban a társadalmi (pl. demográfiai) adatsorokra fókuszáltak (ez lenne a klasszikus színházszociológia feladata), hanem a nézői (tematikus, esztétikai, kommunikációs, kontextuális, identifikációs) élmények csoport szintű feltérképezésére (kvalitatív és kvantitatív eszközökkel).

A workshop keretei között a hallgatói és kutatói munkák módszertani iránytűjeként szolgáló kérdőíveket szeretnénk megvitatni, az ezzel kapcsolatos módszertani problémákat, valamint a színházszociológia kortárs elméleteit, az eddigi és legújabb kutatásokat tekintjük át nemzetközi szakemberekkel, hazai egyetemi oktatókkal és hallgatókkal. A workshop célja a magyarországi színházszociológiai kutatások ösztönzése. A workshop anyagai az Uránia folyóiratban fognak megjelenni magyarul és angolul.

Felkért hozzászólók: Hans van Maanen, Groningeni Egytetem, professor emeritus; Chris Balme, LMU Munich; Stephen Wilmer, Trinity College, Dublin; Joshua Edelman, Manchester Metropolitan University; Marlieke Wilders, Groningeni Egyetem; Antine Zijlstra, NHL Stenden, Leeuwarden; Hedi-Liis Toome, Tartui Egyetem; Balkányi Magdolna, Debreceni Egyetem, professor emeritus; Gódor Lilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Színháztudomány MA szakos hallgató

Szervezők: Sepsi Enikő (KRE) és Szabó Attila (KRE-SZFE)

Magyar és angol szinkrontolmácsolással

Előzetes regisztráció: [email protected]