Előadás(ok)
Helyszín és időpont:
Hírös Agóra, Kecskemét
2023. 10. 26., 19:00
Petőfi Sándor Színház, Veszprém
2023. 10. 28., 19:00
Társulat:
Háromszék Táncegyüttes
Háromszék Táncegyüttes: Tragédia – Fotó: Kátai Jocó
Tánc

Tragédia – Madách Imre Az ember tragédiája nyomán

Előadás(ok)
Helyszín és időpont:
Hírös Agóra, Kecskemét
2023. 10. 26., 19:00
Petőfi Sándor Színház, Veszprém
2023. 10. 28., 19:00
Társulat:
Háromszék Táncegyüttes
Szerző:
Madách Imre
Koreográfus:
Könczei Árpád
Díszlet- és jelmeztervező: 
Balázs Gyöngyi
Művészeti munkatárs, koreográfus: 
ifj. Zsuráfszky Zoltán
Dramaturg: 
Kozma András
Zeneszerző: 
Könczei Árpád
Fények: 
Madarász János
Koreográfus asszisztens: 
Melles Endre
Koreográfus asszisztens, balettmester: 
Cseke Ágnes
Jelmeztervező asszisztens: 
Csüdöm Eszter
Operatőr: 
László Barna
Szinopszis

Miért gondolom, hogy koreográfiát, táncelőadást alkothatunk Madách Tragédiájából? A Madách szöveg komplexitását, filozofikus drámaiságát a zene-tánc-mozdulat-látvány-film eszköztárral, rövidített szöveggel ki lehet-e fejezni vagy eleve bukásra ítéljük a darabot a Lucifer-i rideg logika, a tagadás, a mindenben hibát találó érvelés mentén? Aldous Huxley brit író, költő és filozófus, 1931-ben írta legismertebb művét, a Szép új világ (Brave New World) című disztópiát. A regény egy elképzelt távoli jövőben játszódik: tökéletesen megszervezett társadalom, tudományos kasztrendszer, módszeres neveléssel kiirtott szabad akarat, család helyett folyamatos partnercserés szexualitás,„szóma” nevű tökéletes kábítószerrel elért elviselhetővé tett szolgaság. 1958-ban, huszonhat évvel a regény 1932-es megjelenése után Huxley Visszatérés a szép új világhoz címmel írt esszésorozatában a következőket olvashatjuk: „Az 1931-ben jövendöltek várakozásomnál jóval előbb válnak valóra”. Huxley már rég nincs köztünk, 1963-ban elhunyt, de mi lenne a véleménye jelenünkről? Huxley tanulmánya vezetett el engem Madách Imre művéhez. Madách 100 évvel Huxley előtt, 1859-60-ban is hasonlóan látta a jövőt. Madách idejében London volt Európa, a világ legfejlettebb társadalma, ipari-gazdasági nagyhatalma. De Madách nem a Londoni színnel, a saját jelenével fejezte be legismertebb alkotását, hanem tovább gondolta Ádám és Éva jövőjét.

Falanszter, az űr, az eszkimó jelenetek mind borúlátó, az ember bukásának, pusztulásának vízióját előrevetítő jóslatai, disztópiái. Úgy gondolom, ma is érvényesek, jelen idejűek Madách szövegei, amiket a tánc-színházi-drámában használunk „Erősebb lett az ember, mint az Isten.”, (Fáraó). „Nem kisszerű volt é a hon fogalma? Most már egész föld a széles haza.” (Lucifer) Amire Ádám földhözragadt válasz gondolata: „Egyet bánok csak: a haza fogalmát, Megállott volna az tán, úgy hiszem, Ez új rend közt is.” Igen, most alakul az új rend, a szép új világ, melyben újra előveszik a szép ígéreteket, a nagyszerű jelszavakat: „Egyenlőség, testvériség, szabadság!” Huxley által megjósolt agymosással el lehet érni, hogy ezekkel a soha be nem tartott jelszavakkal, fogalmakkal néptömegeket újra akolba, falanszterbe lehessen terelni.

A Tragédia előadást Madách műve nyomán gondolat ébresztőnek szánom. A táncművészet (néptánc, kortárstánc, mozgásművészet) eszközeivel a férfi-nő kapcsolatról, az egyén és tömeg viszonyáról, a hitről, szerelemről, szabadságról, a versenyről, a falanszter létről kérdéseket teszek fel és megpróbálom a válaszokat is megkeresni. Múlt nélkül nincs jövő, mondja Babits, a jelent látva kimondom, jövő nélkül nincs jövőnk. Ezért küzdjünk tovább és bízva bízzunk!

Könczei Árpád

Közreműködők
Az Úr - Fazakas Tamás (felvételen)
Angyalok kara - Iffiú Boróka, Kocsis Tekla, Kocsis Ünige, Kolcsár Zonga, Szilágyi Katalin, Vetró Bodoni Flóra (felvételen)
Ádám - Márton Csaba
Éva - Márton Edina-Emőke
Lucifer - Melles Endre
Földanya - Erőss Judit
Catulus - Kiss Adorján
Hippia - Ádám Júlia, Both Eszter
Cluvia - Podholiczky Rebeka Ráhel, Vass Tünde
Gladiátorok - Portik Norbert, Szvinyuk Sándor
Péter apostol - Fazakas Levente
Helene - Lukács Réka
Robespierre - Portik Norbert
Saint-Just - Kiss Adorján
Marquis arisztokrata - Fülöp Zoltán-József
Éva anyja - Lukács Réka
Tudós/falanszter vezető - Kocsis Lilla-Tünde
Két eszkimó - Pável Hunor-Mihály, Szvinyuk Sándor
Rabszolgák, kórus, eretnekek, barátok, forradalmárok, polgárok, munkások, diákok, falanszter lakók - Ádám Júlia, Both Eszter, Fazakas Mónika, Gere Gabriella, Kocsis Lilla-Tünde, Lukács Réka, Podholiczky Rebeka Ráhel, Vass Tünde, Vitályos Dorottya, Bakos Ernő, Balla Gergely, Fülöp Zoltán- József, Gere Csaba, Kiss Adorján, Pável Hunor-Mihály, Portik Norbert, Szvinyuk Sándor
Heveder zenekar - Fazakas Levente, Fazakas Albert, Szilágyi László, Bajna György
A hangfelvételeken közreműködtek: Árendás Péter, Bajna György, Fazakas Albert, Fazakas Levente, Kertész János, ifj. Koszorús Kálmán, Könczei Árpád, Liber Róbert, Papp István Gázsa, Péter János, Réman Zoltán, Szilágyi László
Ügyelő - Karácsony Endre
Világosító - Bedőházi Alpár
Hangosító – Szanday Csongor
Színpadi munkatársak - Fegyver Botond, Maksai Gábor, Vajda Attila
Öltöztetők - Kis Gabriella, Para Kinga
Igazgató - Virág Endre
Kiegészítő információk
Időtartam: 85 perc
Felvonások: 1
Korhatár: 12 éven felülieknek
A rendező
Könczei Árpád

Könczei Árpád zeneszerző, koreográfus Könczei Árpád (1959) egyedi művészi pályával rendelkezik, Uniter díjas (2012) zeneszerző, Éghy Ghyssa-díjas (1994) és Harangozó-díjas (2019) koreográfus. Zeneszerzőként a bartóki út sajátos követője, zenéje a népzenei hagyományt és a modern, kortárs irányzatokat ötvözi. Elsősorban kamarazenét ír, többféle hangszer-összeállításra, emellett jelentős zenekari műveket is komponált. Eddig 11 művében szerepel a tárogató, mellyel nagymértékben hozzájárult a hangszer népszerűsítéséhez. Művei jelentős része elhangzott különböző kortárs zenei koncerteken, elsősorban Budapesten, ahol eddig 9 szerzői estje volt, valamint Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Bukarestben, Szegeden, Klagenfurtban, Berlinben, Milánóban.

Könczei Árpád a kolozsvári, az erdélyi táncházmozgalom egyik elindítója, a kolozsvári Kodály, a sepsiszentgyörgyi
Stúdió, a Háromszék Táncegyüttes és a gyáli Arany Néptáncegyüttes alapítója. Az 1980-as évek óta az erdélyi színpadi néptánc megújítója, úttörője, az autentikus folklór színpadra állítása mellett a táncszínház elkötelezett alkotója. 

1980-ban hiánypótló írást publikált: Tánctanítási módszertan táncházak részére (Művelődés, 1980/11.). Vendég koreográfusként dolgozott Budapesten a Honvéd Együttesnél, a Duna Művészegyüttesnél, a Magyar Állami Népi Együttesnél.

Meghatározó előadásai, koreográfiái:

 • Párkereső, Stúdió Táncegyüttes (1988)
 • Apám tánca, Háromszék Táncegyüttes (1992) és Udvarhely Néptáncműhely (átdolgozva 2017)
 • Ábel (1997)
 • Ördögváltozás (2005)
 • Száz évig (2011)
 • A banda (2013)
 • Mundruc (2017)
 • Tragédia (2022)
 • Háromszék Táncegyüttes Sodrásban (1998)
 • Fehérlófia (2004)
 • Most múlik (2016)
 • Sárga rózsa (2023) Maros Művészegyüttes
 • Kiáltó szó (2018)
 • Móka (2020) Udvarhely Néptáncműhely
Befogadó színház
Hírös Agóra
Petőfi Sándor Színház